Er zijn veel fusies en overnames in de PR-wereld. Blijft Paradigmata Media onafhankelijk?

Het bureau van de toekomst Tech­no­lo­gie verandert onze com­mu­ni­ca­tie. Tussen we­reld­bur­gers én in de manier waarop vraag en aanbod elkaar vinden, Razendsnel. Een tijd vol kansen en uit­da­gin­gen voor ver­nieu­wen­de denkers. Echte aandacht is alles bepalend De meeste bureaus zijn van een andere eigenaar. Grote bureaus zijn zelfs vaak ketens. Dat kun je vergelijken met Lees meer overEr zijn veel fusies en overnames in de PR-wereld. Blijft Paradigmata Media onafhankelijk?[…]